Några av våra kunder

American Express

Berghs School of communication

Danderyds sjukhus

Ericsson

Handelsanställdas förbund

KK-stiftelsen

Riksteatern

SIS

Stockholm Stad

Svenska Spel

Sveriges Kommunikatörer

VINNOVA

Exempel på uppdrag

Möten

Facililitering för ökad kreativitet och samverkan när det gäller

  • Underlag till kravspecifikation för administrativa system
  • Erfarenhetsutbyte och lärande mellan experter
  • Kundorientering
  • Verksamhetsutveckling

Projekt

Facilitering med syfte att skapa långsiktig effekt och ansvarstagande i

  • Stora utvecklingsprojekt – huvudfokus kring förankring, delaktighet och kvalitetssäkring av projekt
  • Utveckling av delaktighet och nya arbetssätt med utgångspunkt i förändringar i omvärlden

Det kommunikativa ledarskapet

Train the trainer koncept