Våra samverkanspartners

Stefan Lindström (www.stefanlindstrom.com)

Grapepeople (www.grapepeople.fi)

IAF (www.iaf-world.org)

Berghs (www.berghs.se)

EFFEKTNET (www.effektnet.com)

ICOT samt ett stort nätverk av professionella konsulter inom organisationsutveckling.

Om Mötesverkstan

Tankar kring lärande, engagemang och ansvarstagande har varit vår drivkraft under många år. Vår vision är arbetsplatser med delaktighet, engagemang och eget ansvar. Vi är övertygade om att förmågan att samverka och lära tillsammans kommer att vara en av framtidens viktigaste konkurrensfördel!

Mötesverkstan bildades 2001 av Kari Österling och Mari Almgren. Vi är ekonomer, pedagoger och kommunikatörer med många års erfarenhet från privat näringsliv, offentlig sektor samt fackliga och ideella organisationer. I vårt arbete samarbetar vi med forskare och är aktiva i nätverk för facilitatorer - både i Sverige och internationellt.

Vår bok ”Snack eller verkstad” innehåller verktyg för kreativa och lärande möten. Vi sitter i styrelsen för EFFEKTNET och är svensk partner i den internationella organisationen Grapepeople. På Berghs School of Communication ansvarar vi för exekutivutbildningen Strategisk Projektledning. Vi deltar i internationella projekt med syfte att utveckla metoder och verktyg för facilitering.

Om du vill veta mer kontakta oss på info@motesverkstan.se eller ring 0709-821 983

Förmågan att tänka nytt kan vara din enda hållbara konkurrensfördel