Facilitering för effektivare möten

Facilitering ökar både effektiviteten i mötet och den långsiktiga effekten av mötets beslut. Vi leder mötet utifrån ett definierat syfte och mot ett överenskommet mål. Alla deltar på samma villkor, ingen har tolkningsföreträde och allas erfarenhet och kompetens tas tillvara.

En neutral spelplan upprättas.

Vi skapar delaktighet och nytänkande. Mötesdeltagarnas förmåga att tänka tillsammans och lyssna på varandra kommer att utvecklas. Ökad delaktighet under mötet leder även till att mötesdeltagarna tar ett större ansvar för att genomföra de beslut som fattats.

Olika typer av möten kräver olika processer för att åstadkomma det som är målet med mötet. Och olika processer kräver olika metoder och arbetsätt.

Vi stöttar dig i att hitta rätt.

Några exempel på möten som kan effektiviseras med hjälp av facilitering

  • Storgruppsmöten
  • Ledningsgruppsmöten
  • Sälj- och marknadsmöten
  • Projektmöten
  • Virtuella möten

Ladda ner broschyren "Några tankar om möten" här!

'Förmågan att tänka nytt kan vara din enda hållbara konkurrensfördel!