Det kommunikativa ledarskapet - ledaren som facilitator

Med den ökade förändringstakten i vår omvärld behöver fler än ledningen i våra organisationer vara engagerade och ta ansvar för utvecklingen. Verklig förändring sker först när människor upplever att de är delaktiga i något som är betydelsefullt för dem själva och verksamheten.

Vi erbjuder tillfällen att träna för dig som vill utveckla din egen förmåga att facilitera.

Du får verktyg och metoder för att driva delaktighet, engagemang och ansvarstagande i din verksamhet.

Facilitering ger dig verktyg för att:

  • Effektivisera dina projekt
  • Skapa delaktighet
  • Driva nytänkande
  • Åstadkomma ett ökat lärande
  • Bygga relation med dina medarbetare, kollegor och kunder
  • Utveckla gemensamma handlingsplaner
  • Gå från ord till handling!

Förmågan att tänka nytt kan vara din enda hållbara konkurrensfördel