2013-08-19

Organisationsutveckling - facilitering leder till ökad effektivitet

Framgångsrik organisationsutveckling bygger på principer för vuxenlärande och kommunikation. Förståelse för att individer tar ökat ansvar för det som de själva är delaktiga i att utveckla. Att utgångspunkten är medarbetarnas kunskap och erfarenhet och att om vi får tillgång till de tankar, idéer och drömmar som medarbetarna har finns det ingen gräns för vad vi tillsammans kan utveckla och hur långt vi kan gå!

Faciliterade processer och möten är kärnan i effektiv organisationsutveckling. Facilitering betyder "att underlätta" vilket innebär att du stöttar gruppen i att snabbare nå verksamhetens mål. Facilitering ger stöttning i att skapa struktur och tydlighet i VAD som behöver göras och regler och förutsättningar för HUR det ska göras. Forskning visar tydligt att faciliterade gruppers uppgiftsfokus och effektivitet ökar avsevärt. 

 

 

Tillbaka till Karis Blogg