2011-01-10

Framtidens ledare är en facilitator!

 

Ökad komplexitet och ständiga förändringar karaktäriserar alltmer våra dagliga verksamheter.

Att framgångsrikt hantera mångfald och snabba omställningar kräver ledare som kan och vågar släppa loss de krafter som finns bland medarbetarna. Som går utanför och utmana sina egna mentala tankemodeller och som har förmåga att få andra att ”tänka tillsammans”. Som med enkla medel får andra engagerade och utvecklar gruppens gemensamma kompetens – som en facilitator!

Tillbaka till Karis Blogg