2011-02-23

Facilitering ökar förmågan att tänka tillsammans!

 

Kunskap och idéer kan ses som våra huvudsakliga resurser – både från ett affärsmässigt och privat perspektiv. Vår förmåga att tänka tillsammans och att möjliggöra samverkansprocesser för att driva kreativitet och lärande kommer att vara en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Detta kräver ett nytt ledarskap/förhållningssätt - en förmåga att fokusera och samtidigt vara öppen, att söka, koppla samman och katalysera – en facilitator!

Tillbaka till Karis Blogg