2010-08-26

Facilitering gynnar verksamhetsutveckling!

I början av året skrev jag att 2010 blir ”The year of facilitation”! Nu 8 månader senare ser jag ännu starkare förutsättningarna för facilitering som pedagogiskt verktyg i olika förändrings- och utvecklingsprocesser. Förmågan att skapa delaktighet, engagemang och ökat ansvarstagande blir mer och mer efterfrågad. Konkurrensen för självgående ansvarstagande medarbetare ökar. Behovet av att effektivisera möten, att få ökad tillgång till medarbetarnas fulla kompetens osv., För att åstadkomma detta krävs ett nytt pedagogiskt angreppssätt! Under hösten kommer vi att tillsammans med Facilitatorhuset ha 3 frukostseminarier där vi fokuserar just nya pedagogiska angreppssätt. Välkommen att delta!

 
Tillbaka till Karis Blogg