2014-08-27

Facilitering ger hävstångseffekt i ledarskapet!

I nyligen genomförd forskning kring hur vi ser på framgångsrika ledare tittade man på kriterierna resultatfokus respektive människofokus och konstaterade att dessa kriterier var och en för sig inte i någon större utsträckning driver framgångsrikt ledarskap. Om man som ledare däremot har förmågan att kombinera dessa två perspektiv ger det en enorm hävstångseffekt i hur man upplevs som ledare och skapar långsiktig utveckling. Tyvärr visar även forskning att fokus på det ena perspektivet automatiskt gör det andra svagare. Faciliteringens metoder och verktyg ger här ett intressant stöd eftersom det kombinerar tydlighet i VADet med delaktighet och relationsbyggandet i HURet.

Hur använder du facilitering för att utveckla din verksamhet?

Tillbaka till Karis Blogg