2011-12-20

Facilitering för ökat entreprenöriellt lärandet

 

För ett tag sedan lyssnade jag på en forskare som pratade om det entreprenöriella lärandet hos gymnasieelever. Det hon beskrev som de viktigaste kriterierna för detta lärande var att lärarna hjälpte eleverna att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller! Jag ser exakt samma situation i näringslivet – oförmågan att skapa tydliga gemensamma ramar är ett stort hinder för att utveckla det entreprenöriella lärandet. En gemensam faciliterad lärprocess ger den vägledning som behövs!

Tillbaka till Karis Blogg