2012-06-07

Facilitering för en lärande organisation

Lärande organisation vad innebär det? En organisation kan inte lära - men dess medarbetare kan. Om du vill driva lärandet är facilitering din nyckel. Med hjälp av pedagogiska verktyg och metoder synliggör du dina medarbetare och gör dem delaktiga - viktiga förutsättningar för att individen ska vilja och välja att ta ansvar för sitt eget lärande. För framtidens ledare är facilitering en avgörande kompetens - att få dina medarbetare att "tänka tillsammans" kan vara din viktigaste konkurrensfördel. 

Tillbaka till Karis Blogg