2012-04-21

Facilitering för effektiv internkommunikation

 

Att "tala om" och peka med hela handen fungerar inte speciellt bra som strategi i våra organisationer. Organisationens medarbetare väljer själva och det kommer de att göra i ännu högre utsträckning imorgon. Ledarskapets stora utmaning ligger i att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vilja och välja att dela med sig av sina tankar och ta ett personligt ansvar för att leva företagets mål och övergripande strategier för att åstadkomma trovärdighet externt. 

En av nycklarna till framgång är ett faciliterande förhållningssätt där frågor och pedagogiska mötes metoder bjuder in till delaktighet genom att synliggöra medarbetarna och på ett respektfullt sätt lyssna aktivt och våga utmana befintliga tankemodeller. 

Tillbaka till Karis Blogg