2011-05-30

Facilitering för den nya affärslogiken!?

 

I den nya affärslogiken ligger fokus i att identifiera mönster snarare än siffror!

Informationen ska in inte ut!

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling!

Att göra och reflektera för att förstå vad som fungerar!

Individen i fokus – utan individen så händer ingenting!

 

Vi kan inte beordra – vi måste bjuda in!

Vi kan inte tala om – vi måste stötta i att hitta svaret och vägen dit!

Vi kan inte göra ”more of the same” – vi måste våga göra annorlunda!

 

Vi måste skapa en kultur som driver det egna lärandet och ansvarstagandet!

Facilitering är verktyget!

 
Tillbaka till Karis Blogg