2012-09-17

Facilitering - för att öka det individuella ansvaret

Open Space är en metodik för att facilitera stora grupper - gärna hela verksamheter i en gemensam lär- och utvecklingsprocess. Nu har vi igen genomfört ett Open Space och igen så slås jag av vilka krafter som frigörs när man ger grupper ansvar för att utifrån sin egen erfarenhet reflektera över frågeställningar som är viktiga för verksamheten. Ett är säkert - med effektiv facilitering så tänker fler bättre än en!

Tillbaka till Karis Blogg