2011-04-26

Facilitering driver innovationer!

 

Kreativitet och nytänkande är viktiga drivkrafter. Men de räcker inte utan vi måste kunna kombinera dem med ett marknadsmässigt perspektiv för att göra våra idéer kommersiellt gångbara. Förmågan att kombinera teknisk utveckling med marknadsmässiga behov innebär att få olika perspektiv att samverka och förstå varandras ”bilder”. Här har facilitering en viktig uppgift att fylla som ”kommunikationsbrygga”!

Tillbaka till Karis Blogg