2010-12-13

Facilitering driver den mänskliga kommunikationskanalen!

Ledaren är den viktigaste kommunikationskanalen i alla förändringsprocesser och representerar mer än 60 % av överföringen av budskapet! Medarbetarna leker följa John och gör som ledaren gör! Vad ledaren säger spelar mindre roll! Vi följer deras beteende! Att leva som man lär är av avgörande betydelse i alla förändringsprocesser!

Om du vill ha medarbetarnas delaktighet, engagemang och ökat ansvarstagande så räcker det inte att säga det – du måste leva ditt budskap! Facilitering ger dig enkla verktyg och metoder för detta.

Tillbaka till Karis Blogg