2015-01-05

Facilitering - bryggan i förändringsprocessen

När vi faciliterar förändringsprocesser skapar vi frågor för gemensam reflektion och utforskande. Tillsammans omformulerar och omvandlar vi ny kunskap till praktisk handling. Facilitering ger delaktighet i förändringsprocessen vilket möjliggör ett bättre organisatoriskt lärande. 

Tillbaka till Karis Blogg