2012-02-13

Facilitering av möten driver affärskultur!

 

Möten är en av de starkaste bärarna av verksamhetens kultur. Möten ses ofta som självklara, vi reflekterar inte över mötenas potential  för kunskapsutveckling och lärande. 

Här ligger den stora utmaningen - att utveckla det självklara, att utmana den befintliga möteskulturen och att facilitera våra möten så att de stöder utvecklingen av den kultur vi vill ha och det varumärke vi vill bygga.

Tillbaka till Karis Blogg