2014-01-13

Faciliering = den kommunikativa ledarens viktigaste verktyg!

Undersökning visar att chefer ägnar upp till 80 % av sin tid till att kommunicera. Förståelse för och förmågan att facilitera - dvs att stötta och skapa lärande hos dina medarbetare, att få dem att "tänka tillsammans" och ta ett ökat ansvar för verksamhetens utveckling - ses av många som den viktigaste konkurrensfördelen att utveckla i våra organisationer. Hur säkerställer du att din kommunikation åstadkommer det du vill? 

 

 

Tillbaka till Karis Blogg