Facilitering - vad, varför och hur?

Facilitering är ett nytt sätt att hantera verksamhetens viktigaste frågor. Och att sätta fokus på medarbetarnas kompetens.

Facilitering betyder ”att underlätta”.  Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda en grupp mot gemensamt satta mål. Och att det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Det handlar om att:

 • Guida och gå från ord till handling
 • Stötta individer att själva hitta nya lösningar
 • Skapa delaktighet i förändringsprocesser
 • Hitta former för att tänka tillsammans
 • Riva väggar mellan olika funktioner
 • Framförallt att synliggöra, uppskatta och utveckla människor

Varför behöver vi facilitering?

Vi behöver facilitering för att bättre kunna ta tillvara på den viktigaste produktionsfaktorn vi i dag har i våra organisationer - våra medarbetare.

Facilitering innehåller verktyg och metoder för att få individer att tänka tillsammans, öka kreativiteten och tänka nytt. En av de viktigaste konkurrensfördelarna i framtiden kommer enligt många forskare at vara just vår förmåga att tänka tillsammans, vilket kräver stor delaktighet och utforskande av individers kunskaper och erfarenheter. 

Facilitering gör skillnad

Det finns en enorm potential i våra organisationer - medarbetarnas erfarenhet och kompetens. Facilitering gör medarbetarna mer synliga.

Idag har du som ledare tillgång till max 25 % av dina medarbetares totala kompetens. Vad skulle det innebära för din verksamhets utveckling och lönsamhet om du fick tillgång till mer?

Nyckeln till framgång ligger i att ställa frågor. Frågor som bjuder in, som engagerar och skapar nyfikenhet, som signalerar att du är intresserad av att ta del av motpartens tankar och idéer.

Facilitering bidrar till att öka effektiviteten i alla typer av möten. Det handlar om när vi möts och det finns behov av att utbyta tankar. Du bestämmer vad du innehållsmässigt behöver hantera i mötet, antalet deltagare, graden av delaktighet och målet för mötet.

Facilitering har en avgörande betydelse;

 • För att öka det personliga ansvarstagandet bland medarbetarna
 • När det behövs nytänkande och ökad kreativitet
 • När du behöver förankra och skapa delaktighet i förändringsprocesser
 • För att tillsammans med kunder hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter
 • För att skapa långsiktig hållbarhet och ansvarstagande i projekt

Vad gör en facilitator?

Facilitatorn planerar och leder kunskaps- och utvecklingsprocessen. Deltagarna ansvarar för sakinnehåll och expertkunskaperna. Genom att ni använder en facilitator som inte själv har ett intresse i sakfrågan,  kan ni öka kreativiteten och göra samabetet effektivare.

Facilitatorn ansvarar för processen och för att deltagarna har gemensamt fokus.

Facilitatorn ska inte ha ett personligt intresse för eller ägandeskap av sakinnehållet.

Facilitatorns uppgift:

 • Vara opartisk och neutral. Inte presentera egna idéer
 • Fakusera processen, designa mötesprocessen samt definiera syfte, mål och agenda
 • Välja metoder och verktyg
 • Skapa alternativ
 • Se till att gruppen har fokus
 • Stötta gruppen i beslutsfattande och problemlösning

Ladda ner broschyren "Några tankar om facilitering"!